Diz MWM

Diz MWM

Diz, ekstansiyon ve fleksiyon için MWM teknikleri

Mulligan’a göre diz bantlaması

Diz için squeeze tekniği