Kalça MWM

Kalça MWM

Kalça, Kalça internal rotasyon, fleksiyon ve ekstansiyon MWM teknikleri

Kalça ekstansiyon ve abdüksiyonu için MWM teknikler