Bülent Elbasan

Asistan Eğitmen

Bülent Elbasan

Asistan Eğitmen
facebook-icon twitter-icon instagram-icon
0312 216 26 30
bulentelbasan@gmail.com

Biyografi

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Doç. Dr. Bülent ELBASAN

Doğum Tarihi: 24 Şubat 1976

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1998
Y. Lisans Fizyoterapi ve Rehabilitasyon /Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 2002
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon /İş ve Uğraşı Tedavisi Hacettepe Üniversitesi 2009

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Göğüs fizyoterapisi ve aerobik egzersiz eğitimi alan kistik fibrozis’li çocuklarda hemodinamik yanıtların incelenmesi; Prof. Dr. Nur Tunalı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: Nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklarda gelişimsel koordinasyon bozukluğunun günlük yaşam aktivitelerine etkisi; Prof. Dr. Hülya Kayıhan

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Öğr. Gör. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gazi Üniversitesi 2011-

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Lisans Dersleri:

Normal Motor Gelişim

Pediatrik Rehabilitasyon

İş ve Uğraşı Tedavisi

Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Halk Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik uygulama 1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik uygulama 2

Nöromuskuloskeletal Hastalıklarda Ağrısız Manuel Terapi

Normal Motor Gelişim Kinezyolojisi

Pediatrik Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Pediatrik Hastalıklarda Nörogelişimsel Tedavi Yöntemleri

İleri Nöromuskuloskeletal Muayane Ve Değerlendirme

Sporda Bantlama

Kas Tonusu Bozuklukları ve Rehabilitasyonu

Erken Bebeklik Döneminde Değerlendirme ve Tedavi

Duyu-Algı-Motor Bütünlük Değerlendirme Tedavisi

Fizyoterapide Klinik Problem Çözme-2

Ağrısız Manuel Terapi Yöntemleri

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

 1. Dijital Sinir Yaralanmaları Sonrası Fonksiyonel Duyu Eğitiminde Tens Uygulamasının Etkinliği, Yrd. Doç. Dr. Deran Oskay, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2011 (Yardımcı araştırmacı).
 2. Mobile Training for Home and Health Caregivers For People with Disabilities and Older People, M-Care, Prof. Dr. Seyhan Fırat, LEONARDO DA VINCI Multilateral Projects for Development of innovation, 2013 (Yardımcı araştırmacı).
 3. Engellilerde Fiziki Potansiyel Bilincinin Oluşturulması, Özürlülerin toplumsal Entegrasyonu Geliştirilmesi (IDP) AB Projesi, Türkiye Fizyoterapistler Derneği adına, 2013.
 1. Training Entrepreneurs in Connecting Generations and Supporting Successful Business Succession Planning formicro-SMEs (InToGeneration), AB Projesi, 2014 (Yardımcı araştırmacı).

İDARİ GÖREVLER

 1. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Erasmus Komisyon Üyesi.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 • Türkiye Fizyoterapistler Derneği
 • Çocuk Fizyoterapistleri Derneği
 • Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği
 • Ergoterapistler Derneği
 • American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine
 • Australian Academy of Cerebral Palsy

 ÖDÜLLER

 1. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ‘Yayın Ödülü’

1a. Elbasan BTunali NDuzgun IOzcelik U. Effects of chest physiotherapy and aerobic exercise training on physical fitness in young children with cystic fibrosis. Ital J Pediatr, 2012 Jan 10;38(1):2.

1b. Elbasan B, Kayıhan H,  Duzgun I. Sensory integration and activities of daily living in children with developmental coordination disorder. Ital J Pediatr, 2012;38(14).

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Şimşek TT, Şimşek İE, Yümin ET, Sertel M, Elbasan B. ‘Kronik özürlü çocuklarda fonksiyonel bağımsızlık ile sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişki.’ Türkiye Klinikleri J Pediatr, 2011;20(1):22-8. (Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Scopus, CABI)

A2. Elbasan BTunali NDuzgun IOzcelik U. ‘Effects of chest physiotherapy and aerobic exercise training on physical fitness in young children with cystic fibrosis.’ Ital J Pediatr, 2012;38:2. DOI: 10.1186/1824-7288-38-2. (SCI Expanded)

A3. Elbasan B,  Atasavun S, Düger T. ‘Effects of visual perception and motor function on the activities of daily living in children with disabilities.’ Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2011;22(3):224-230. (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

A4. Elbasan B, Kayıhan H,  Duzgun I. ‘Sensory integration and activities of daily living in children with developmental coordination disorder.’ Ital J Pediatr, 2012;38(14). DOI:10.1186/1824-7288-38-1422546072 (SCI Expanded)

A5. Elbasan B, Hülya Kayıhan. ‘Motor Performance and Activities of Daily Living in Children with Developmental Coordination Disorder.’ J Nov Physiother, 2012;2:107. DOI:10.4172/2165-7025.1000107. (Scientific Commans, Index Copernicus, EBSCO) 

A6. Oskay D, Ayhan Ç, Fırat T, Öksüz Ç, Kırdı N, Elbasan B, Tuna Z. ‘Restoration of function on bilateral absence of extansor pollicis longus and bravis: A case report.’ Göztepe Tıp Dergisi, 2012;27(4);197-200. (Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Scopus)

A7. Tüzün EH, Güven DK, Eker L, Elbasan B, Bülbül SF. ‘Nutritional status of children with cerebral palsy in Turkey.’ Disabil Rehabil, 2013;35(5):413-7. DOI:10.3109/09638288.2012.694965. (SCI Expanded, SSCI)

 A8. Elbasan B, Duzgun I, Oskay D. ‘Is There any Difference in Health Related Quality of Life, Self Care and Social Function in Children with Different Disabilities Living in Turkey.’  Iran J Pediatr, 2013;23(3):281–288. (SCI Expanded)

A9. Elbasan B, Yılmaz GD, Cırak Y, Dalkılınc M. ‘Cultural Adaptation of the Friendship Scale and Health Related Quality of Life and Functional Mobility Parameters of the Elderly Living at Home and in the Nursing Home.’ Topics in Geriatric Rehabilitation, 2013;29(4):298-303. DOI:10.1097/TGR.0b013e318297fc43. (SSCI)

A10. Elbasan B, Düzgün İ, Oskay D. ‘Rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilen nörogelişimsel bozukluğu olan çocukların profiline bir bakış: pilot bir çalışma.’ Türk Ped Arş 2013;48:303-9. DOI:10.4274/tpa.604. (Excerpta Medica/EMBASE, EBSCO Database, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus)

 A11. Topuz S, Ülger Ö, Elbasan B, Yakut H, Ayhan Y. Türkiye’de Farklı Engellere Sahip Çocukların Annelerinin Yaşam Kalitesinin ve Psikososyal Destek İhtiyaçlarının Araştırılması: Pilot Çalışma, Turk J Physiother Rehabil. 2014; 25(2):63-71. (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

 A12. Elbasan B. ‘Riskli Bebeklerde Erken Müdahale Yaklaşımları: Gazi Üniversitesi Modeli’ MÜSBED 2014;4 (Suppl. 2):S75-S78. (CINAHL, Index Copernicus, Open J-Gate, ScopeMed, Akademik Dizin, Index Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline)

A13. Çınar-Medeni Ö, Elbasan B, Düzgün İ, Kılınç M. The factors that correlated with back pain in physiotherapists. MÜSBED. 2015; 5(4): 215-219. doi:10.5455/musbed.20150831012038. (CINAHL, Index Copernicus, Open J-Gate, ScopeMed, Akademik Dizin, Index Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline)

A14. Turgut E, Düzgün İ, Çınar-Medeni Ö, Elbasan B, Oskay D. Donuk omuzda ön ve arka kapsül germe egzersizlerinin erken dönem etkileri. Turk J Physiother Rehabil, 2015; 26(2): 67-72. (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

A14. Erkan EROL, Bülent ELBASAN, Berat Özge EROL, Gökhan YAZICI, Umut APAYDIN, Murat Fatih KOÇYİĞİT, Kıvılcım GÜCÜYENER. Pediatrik fizyoterapi rehabilitasyon ünitesine başvuran hastaların demografik özellikleri. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016:1(1): 49-59.

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Elbasan B, Yakut H, Yontar G, Oskay D, Dundar P, Kontas S, Bumin G. ‘Comparison of disability level and health related quality of life (HRQoL) in children with mental retardation and cerebral palsy.’ 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability Congress, İstanbul, 16-19 May 2012, Abstract Book, s.176.

B2. Elbasan B,  Gunal A, Yakut H, Erdan D, Elbasan A, Duzgun I, Bumin G. ‘Is participation in the activities of daily living can be affected by hand functions in children with spastic cerebral palsy?’ 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability Cogress, İstanbul, 16-19 May 2012, Abstract Book, s.94-95.

B3. Elbasan B, Gunal A, Ulusoy S, Elbasan A, Yazıcı M, Bumin G. ‘An investigation of functional performance and health related quality of life in children with hearing loss.’ 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability Cogress, İstanbul, 16-19 May 2012, Dev Med Child Neuro, 2012;54(Suppl 3):56-57. (SCI)

B4. Oskay D, Duzgun I, Tuna Z, Elbasan B, Yakut Y. Tufan A. ‘Fear of movement in ankylosing spondilitis patients: a pilot study’.  Eular 2012, Berlin, 6 – 9 June 2012, Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl 3):757. (SCI)

B5. Duzgun I, Camci E, Kafa N, Tuna Z, Medeni OÇ, Elbasan B, Oskay D, Atay OA. ‘Disorders of the shoulder: Posterior Capsule Tightness’ 20th Annual Meeting of The American Society of Shoulder and Elbow Therapist, Sea Island-ABD, 12-14 Ekim 2012. Abstract Book.

B6. Duzgun I, Camci E, Kafa N, Elbasan B, Oskay D. Kanatlı U.The effect of manual posterior capsule stretching and scapular mobilization on range of motion and function in frozen shoulder’, Eular 2013, 12-15 June 2013, Paris, Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl 3):573. (SCI).

B7. Guzel A, Ertem A, Elbasan B, Oskay D, Fırat S. ‘Stakeholder’s views on training personal care givers: A transnational study’, International Healthcare Management Conference (IHMC), 15-17 June 2015, Gumushane.

B8. Elbasan B, Akkaya Uzun K. “The Effects Of Neuromuscular Electrıcal Stimulation And Kinesiotapıng On Sitting Balance In Children With Cerebral Palsy”. 9th World Congress for Neurorehabilitation (WCNR 2016), Philadelphia, USA- May 10-13, 2016.

 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
 2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Elbasan B, Tunalı N, Arıkan H, Düzgün İ, Özçelik HU. ‘Göğüs fizyoterapisi ve aerobik egzersiz eğitimi programı uygulanan kistik fibrozisli çocukların tedavi öncesi ve sonrası hemodinamik yanıtlarının karşılaştırılması.’ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012;38(1):35-40.

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Elbasan B, Açık E, Atasavun S, Düger T. ‘5-18 yaş arasındaki engelli çocuklarda motor fonksiyonlar ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişki.’ 1. Serebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, 17- 19 Kasım 2005, Bildiri Kitabı, s.249-254.

E2. Atasavun S, Açık E, Elbasan B, Düger T. ‘Engelli çocukların günlük yaşamlarındaki bağımsızlığa görsel algılamanın etkisi.’ 1. Serebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, 17- 19 Kasım 2005, Bildiri Kitabı, s. 244-246.

E3. Açık E, Elbasan B, Atasavun S, Düger T. ‘Cerebral etkilenimi olan çocuklarda iki farklı kognitif testin kullanılması.’ 1. Serebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongre si, İstanbul, 17- 19 Kasım 2005, Bildiri Kitabı, s. 303-306.

E4. Elbasan B, Tarsuslu T, Elbasan A,  Yazıcı M. Mental motor retardasyonu olan çocuklarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi.’ 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 4-6 Mayıs 2007. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2007;18(2):105). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E5. Elbasan B, Tarsuslu T, Elbasan A.  Mental motor problemi olan çocuklarda ambulasyonu etkileyen faktörler.’ 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 4-6 Mayıs 2007. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2007;18(2):106). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E6. Tarsuslu T, Elbasan B, Elbasan A. Yazıcı M. Motor geriliği olan çocuklarda fonksiyonel bağımsızlık seviyesini etkileyen faktörler.’ 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 4-6 Mayıs 2007. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2007;18(2):105). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E7. Güvendik Gİ, İlhan CG, Elbasan B. ‘Serebral Paralizi’li çocuklarda nörogelişimsel tedavi sonuçları.’ II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir, 14-16 Mayıs 2009. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2009;20(2):102). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E8. Erdan D, Elbasan B. ‘Nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklarda motor fonksiyonlar ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.’ 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 8-10 Ekim 2009. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2009;20(3):247). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E9. Yazıcı M, Erdan D, Temel D, Elbasan B. ‘Serebral palsili çocuklarda yürüyüş ile motor gelişim arasındaki ilişkinin incelenmesi.’ 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 8-10 Ekim 2009. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2009;20(3):257). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E10. Şimşek TT, Şimşek İE, Yümin ET, Sertel M, Elbasan B, Yümin M. Serebral paralizi çocuklarda ailenin sosyo-ekonomik durumu ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki.’ 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 8-10 Ekim 2009. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2009;20(3):253). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E11. Temel D, Tekeli H,  Erdan D, Elbasan B. ‘Serebral palsili olgularda nörogelişimsel tedavi yaklaşımının etkinliğinin değerlendirilmesi.’ 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 8-10 Ekim 2009. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2009;20(3):254). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E12. Elbasan B, Şimşek TT, Şimşek İE, Sertel M, Yümin ET, Yümin M. ‘Kronik özürlü çocuklarda fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi.’ 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 8-10 Ekim 2009. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2009;20(3):253) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E13. Elbasan B, Elbasan A, Temel D, Tekeli H. ‘Nörogelişimsel bozukluğu olan çocukların günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi.’ 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 8-10 Ekim 2009. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2009;20(3):240). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E14. Güven DK, Tüzün EH, Daşkapan A, Elbasan B. Bilateral spastik serebral palsili çocuklarda el becerileri ve yaşam kalitesi.’ 1. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 8-10 Ekim 2009. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2009;20(3):241). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E15. Elbasan B, Çömük N,  Yazıcı M, Turan H. ‘Serebral palsili çocuklarda fonksiyonel bağımsızlık ile ince motor fonksiyon seviyesi arasındaki ilişkinin incelenmesi.’ 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Hatay, 7-9 Ekim 2010. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2010;21(3):160) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

E16. Çömük N,  Elbasan B, Erdan D, Savcun C, Günel MK. ‘Serebral palsili çocuklarda denge ile fonksiyonel bağımsızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi.’ 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Hatay, 7-9 Ekim 2010. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2010;21(3):248). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E17. Düzgün İ, Tuna Z, Karataş N, Çamcı E, Çınar Ö, Elbasan B, Atay AÖ. ‘İmpingement Sendromu Olan Hastalarda Posterior Kapsül Germe ve Buz Uygulamasının Sonuçları: Pilot çalışma.’ 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 15-17 Mayıs 2011. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2011;22(2):146. (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

E18. Elbasan B, Savcun C. ‘Noonan Sendromu: bir olgu sunumu.’ 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul,  15-17 Mayıs 2011. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2011;22(2):122). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E19. Elbasan B, Düzgün İ, Oskay D, Kayıhan H. ‘İlkokula devam eden çocukların motor performansları ile günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.’ 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 15-17 Mayıs 2011. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2011;22(2):142) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

E20. Topuz S, Elbasan B, Dalkılınç M, Yılmaz GD, Düzgün İ, Yıldırım SA, Özdemir A, Altınkök M. Türkiye’de fizyoterapist profili.’ 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 15-17 Mayıs 2011. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2011;22(2):184). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E21. Elbasan B, Tunalı N. Kistik Fibrozisli çocuklarda uygulanan göğüs fizyoterapisi ve aerobik egzersiz eğitiminin fiziksel uygunluk üzerine etkisi.’ 2. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 8-9 Ekim 2011. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2011;22(3):264). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E22. Elbasan B, Tunalı N. Göğüs fizyoterapisi ve aerobik egzersiz eğitimi programı uygulanan kistik fibrozisli çocukların tedavi öncesi ve sonrası hemodinamik yanıtlarının karşılaştırılması.’ 2. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 8-9 Ekim 2011. (Fizyoterapi Rehabilitasyon 2011;22(3):275). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E23. Elbasan B, Tekeli H, Elbasan A. Diparetik serebral palsi’li bir olguda TheraTogs™ kullanımının sonuçları.’ 2. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 8-9 Ekim 2011. (Fizyoterapi Rehabilitasyon 2011;22(3):265). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E24. Yazıcı M, Elbasan B, Düzgün İ, Elbasan A. ‘Serebral palside başparmak deformitelerinin incelenmesi.’ 2. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 8-9 Ekim 2011. (Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2011;22(3):276). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E25. Elbasan B, Oskay D, Düzgün İ. Küçük yaştaki Mental Retardasyon’lu çocuklarda özür durumu ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi.’ 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Nevşehir, 26-28 Nisan 2012. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2012;23(1):57). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E26. Elbasan B, Dalkılınç M, Yılmaz GD, Ersever M, Günay Uçurum S, Elmacı C, Topuz S, Uzun E. ‘Türkiye’deki kamu hastanelerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmet sunumu ve standartlar açısından güncel durum’. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 9-11 Mayıs 2013. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2013;24(2):19). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E27. Elbasan B, Dalkılınç M, Yılmaz GD, Ersever M, Çalışkan E, Tarakçı D, Kınacı HB, Dizdar G. ‘Fizyoterapistlerin Fizyoterapi Teknikerleri ile ilgili görüşleri’. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 9-11 Mayıs 2013. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2013;24(2):41). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E28. Dalkılınç M, Elbasan B, Yılmaz GD, Özdemir A, Elmacı C. ‘Özel eğitim merkezlerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmet sunumu ve standartlar açısından güncel durum’. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 9-11 Mayıs 2013. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2013;24(2):43). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E29. Düzgün İ, Çamcı E, Kafa N, Elbasan B, Oskay D, Kanatlı U. ‘Donuk omuzda skapular mobilizasyonun eklem hareketleri üzerine akut etkisi: pilot bir çalışma’. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 9-11 Mayıs 2013. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2013;24(2):44). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

E30. Bülent ELBASAN, Deran OSKAY, Alper GÜZEL, Alper ERTEM, Seyhan FIRAT. Engelliler ve yaşlılara bakım verenlerin Avrupa’daki profillerinin incelenmesi. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, 21-24 Mayıs 2015. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2015; 26 (2). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

E31. Erkan EROL, Bülent ELBASAN, Berat Özge EROL, Gökhan YAZICI, Umut APAYDIN, Murat Fatih KOÇYİĞİ, Kıvılcım GÜCÜYENER. Türkiye’de bir üniversitenin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü pediatrik rehabilitasyon ünitesine başvuran hastaların demografik özellikleri: pilot bir çalışma. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, 21-24 Mayıs 2015. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2015; 26 (2). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

E32. Murat Fatih KOÇYİĞİT, Bülent ELBASAN, Erkan EROL, Umut APAYDIN. Mulligan yöntemine göre yapılan ayak bileği bantlama tekniğinin, vertikal sıçrama üzerine etkisinin incelenmesi: pilot bir çalışma. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, 21-24 Mayıs 2015. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2015; 26 (2). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

E33. Bülent, ELBASAN, Sabiha BEZGİN. Serebral palsili çocuklarda fizyoterapi programı ile birlikte uygulanan refleksolojinin kaba motor fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin incelenmesi. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, 21-24 Mayıs 2015. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2015; 26 (2). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

E34. Elmas BOZKURT, Bülent ELBASAN.  Diparetik serebral palsili çocuklarda el fonksiyonlarının incelenmesi. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, 21-24 Mayıs 2015. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2015; 26 (2). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

 

E35. Deran OSKAY, Zeynep TUNA, İrem DÜZGÜN, Songül BAĞLAN, Bülent ELBASAN, Yavuz YAKUT, Abdurrahman TUFAN. Ankılozan spondılıtlı hastalarda kınezyofobının yaşam kalıtesı, fonksıyonel durum, hastalık aktıvıtesi ve depresyon üzerıne etkısı. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, 21-24 Mayıs 2015. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2015; 26 (2). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

E36. Gül Deniz YILMAZ YELVAR, Yasemin ÇIRAK, Büşra Nur İÇER, Yasemin PARLAK DEMİR, Aydan AYTAR, Bülent ELBASAN, Semra TOPUZ. Fizyoterapi öğrencilerinin ağrı ve kinezyofobi inanış ve tutumları. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, 21-24 Mayıs 2015. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2015; 26 (2). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

E37. Kamile UZUN AKKAYA, Bülent ELBASAN. Serebral palsili çocuklarda nöromüsküler elektrik stimülasyonu ve kinezyoteyp uygulamalarının oturma dengeleri ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkileri. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, 21-24 Mayıs 2015. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2015; 26 (2). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

E38. Bülent ELBASAN, İrem DÜZGÜN, Umut APAYDIN, Murat Fatih KOÇYİĞİT, Erkan EROL, Ayça ELBASAN. Rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilen nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklarda gestasyonel yaş, anne ve babanın doğumdaki yaşı ile motor gelişim arasındaki ilişkinin incelenmesi. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, 21-24 Mayıs 2015. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2015; 26 (2). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

E39. Murat Fatih KOÇYİĞİT, Bülent ELBASAN, Kıvılcım GÜCÜYENER, Erkan EROL, Umut APAYDIN. Erken preterm ve preterm riskli bebeklerin motor performansının karşılaştırılması: pilot bir çalışma. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, 21-24 Mayıs 2013. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2015; 26 (2). (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus).

E40. Umut Apaydın, Erkan Erol, Murat Fatih Koçyiğit, Yağmur Çam, Bülent Elbasan, Kıvılcım Gücüyener. Riskli Bir Bebekte Near Infrared Spectroscopy İle Birlikte Uygulanan Nörogelişimsel Tedavinin Sonuçları: Vaka Raporu.

E41. Sabiha Bezgin, Bülent Elbasan. Serebral Palsili Çocuklarda Fizyoterapi Programı İle Birlikte Uygulanan Refleksolojinin Kaba Motor Fonksiyon Ve Kabızlık Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi.

E42. Umut Apaydın, Erkan Erol, Murat Fatih Koçyiğit, Yağmur Çam, Bülent Elbasan, Barış Kafa. Ekin Yürüyüşü Olan Hemiparetik Bir Çocukta Seri Alçılamanın Sonuçları: Vaka Raporu.

E43. Murat Fatih Koçyiğit, Bülent Elbasan, Kıvılcım Gücüyener, Umut Apaydın, Erkan Erol, Yağmur Çam, Zeynep Tuna. Preterm Ve Erken Preterm Riskli Bebeklerin Motor Performanslarının Değerlendirilmesi Ve Uygulanan Aile Temelli Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Yaklaşımlarının Etkisinin Karşılaştırılması

E44. Murat Fatih Koçyiğit, Bülent Elbasan, Kıvılcım Gücüyener Erkan Erol, Umut Apaydın, Yağmur Çam. İkiz Preterm Riskli Bebeklerin Motor Performanslarının Değerlendirilmesi Ve Karşılaştırılması

E45. Erkan Erol, Umut Apaydın, Murat Fatih Koçyiğit, Bülent Elbasan. Düşük Ayak’ta Fizyoterapinin Etkinliği: Vaka Raporu

E46. Eren Timurtaş, Mustafa Kutlu, Zeynelabidin Aslan, Tuba Kuru Çolak, Bülent Elbasan, Mine Gülden Polat, Gönül Acar. Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğunun Taranması Pilot Çalışma

 1. Diğer yayınlar :

F1. TÜRKÇE ÇEVİRİ VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Bantlama Teknikleri Cep Kitabı, 2012, Pelikan Yayınevi-Editör (Çeviri).
 2. Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme-Fizyoterapistler için El Kitabı, 2013, Hipertıp-Editör (Çeviri).
 3. Tai Akupressure
 4. Fizyoterapi Rehabilitasyon, Serebral Palsi’de Fizyoterapi Rehabilitasyon 2016, Pelikan Yayınevi (Kitap bölümü)
 5. Fizyoterapi Rehabilitasyon, Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu ve Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2016, Pelikan Yayınevi (Kitap bölümü)

F2. KONGRE ORGANİZASYONUNDA GÖREV ALMA

 1. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2009-Kongre Sekreteri
 2. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, Hatay, 2010-Kongre Başkanı
 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2011-Kongre Başkanı
 4. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2011-Düzenleme Kurulu Üyesi
 5. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Nevşehir, 2012-Kongre Başkanı
 6. Yutma Bozuklukları Kongresi, Ankara, 2012- Bilim Kurulu Üyesi
 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 2013-Kongre Başkanı
 8. 1st European Conference on Evidence Based Aquatic Therapy, İzmir, 2013-Bilim Kurulu Üyesi
 9. Serebral Palsi’de Ayak Ayakbileği Sorunları, Ankara, 2013-Bilimsel Çalışma Grubu Üyesi
 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Protez – Ortez Kongresi, Antalya, 2012-Bilim Kurulu Üyesi
 11. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2013-Bilim Kurulu Üyesi
 12. Gazi Üniversitesi 1. Fizyoterapi Günleri, Ankara, 2013-Sempozyum Düzenle Kurulu Üyesi
 13. Serebral Palsi’de Üst Ekstremite Sorunları, Ankara, 2014-Bilimsel Çalışma Grubu Üyesi
 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, 2014-Bilim Kurulu Üyesi
 15. Beyin Gelişimi Sempozyumu, Ankara, 2015-Bilim Kurulu Üyesi
 16. Spina Bifida’lı Çocuklarda Ortopedik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ankara, 2015-Bilimsel Çalışma Grubu Üyesi
 17. Ulusal Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, Bolu 2015-Kongre Başkanı
 18. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2015-Bilim Kurulu Üyesi
 19. ISPO-EPO Congress 2015, Antalya/TURKEY, 2015-Bilim Kurulu Üyesi

 

F3. EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLER

 1. Elbasan B, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus) dergisinde Editör Yardımcılığı, 2013.
 2. Elbasan B, “Ergoterapi ve Rehabilitasyon” dergisinde Danışma Kurulu Üyeliği, 2013.
 3. Elbasan B, “Disability and Wellbeing” dergisinde Danışma Kurulu Üyeliği, 2015.
 1. Elbasan B, “Sports Medicine and Rehabilitation” dergisinde Editör Kurul Üyesi, 2016.
 1. Elbasan B, “Journal Pediatrics Today” (Index Copernicus, EBSCOhost, IndexScholar, DOAJ), isimli dergide hakemlik, 2013.
 2. Elbasan B, iConcept Press Ltd’ye ait “Cardiovasculer Disease” isimli kitapta “Impact of Physical exercise on the cardiovascular system in elderly” konulu bölüm hakemliği, 2013.
 3. Elbasan B. “Patient Preference and Adherence” (SCI-Expanded) isimli dergide hakemlik, 2013.
 4. Elbasan B. “International Journal of Educational Research and Development” (SCI) isimli dergide hakemlik, 2013.
 5. Elbasan B. “Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation” (SCI-Expanded) isimli dergide hakemlik, 2013.
 1. Elbasan “Repiratory Care” (SCI) isimli dergide hakemlik, 2013 isimli dergide hakemlik, 2015.
 2. Elbasan B. “Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation” (SCI-Expanded) isimli dergide hakemlik, 2015.
 3. Elbasan B. “Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi” isimli dergide hakemlik, 2015
 4. Elbasan B, “Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus) dergisinde hakemlik, 2015.
 5. Elbasan B, “TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ” (SCI-Expanded) dergisinde hakemlik, 2016.

F4. ULUSLARARASI KONGRELERDE YAPILAN KONUŞMALAR

 1. Elbasan B. Physical Activity in Disabled People”, Abu Dhabi Sport and Exercise Exhibition 2013 (ADISE 2013), 9/12 April 2013, Abu Dhabi, UAE.
 2. Elbasan B. “Pediatric Physiotherapy and Rehabilitation in Turkey” , WCPT Congress 2015, 1-4 May 2015, SİNGAPUR.
 3. Elbasan B. “Experience in piloting of the training material (“Lessons learnt”) + Personal caregivers witness accounts”,   Caring for people with disabilities and older people: challenges, opportunities and (mobile/online) training solutions. Final event M-CARE Project, 01.12.2015, Brussels/Belgium

F5. ULUSAL KONGRELERDE YAPILAN KONUŞMALAR

 1. Elbasan B. “Spina Bifida’da Fizyoterapi” konulu konferans, I. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2009.
 2. Elbasan B. “Yaşam Boyu Öğrenme” konulu panelde panelist, 50. Yıl Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2011.
 3. Elbasan Çocuk Nörolojisinde Sık Görülen Hastalıklarda Kanıta Dayalı Tedavi Seçenekleri” konulu panelde “Refleksoloji Uygulamaları” konusunda panelist, 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Nevşehir, 2011.
 4. Elbasan B. “Bir kemik bir kas” konulu panelde “Gastro-Soleus: Pediatrik Açıdan” bölümü ile panelist, Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2011.
 5. Elbasan B. “Özürlülerde toplumsal katılım” konulu panelde “Özürlülerde Katılımın Çevresel Boyutu” konusu ile panelist, II. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2011.
 6. Elbasan B. “Serebral Pasli’li Çocuklarda Ortez Tedavisi” konulu toplantıda, “Ayak ve ayak bileği için dinamik ortez yaklaşımı” konusuyla panelist, Rıdvan Ege ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Ankara, 2012.
 7. Elbasan B. “Pediatrik Rehabilitasyon ve Güncel Gelişmeler” konulu konferans, Mustafa Kemal Üniversitesi 2. Antakya Fizyoterapi Günleri, Antakya, 2012.
 8. Elbasan B. “Serebral Pasli’de Güncel Yaklaşımlar” konulu konferans, VII. Dumlupınar Fizyoterapi Günleri, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2012.
 9. Elbasan B. “Serebral Pasli’de Güncel Yaklaşımlar” konulu konferans, Muğla Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Topluluğu Kariyer Günleri, Muğla, 2012.
 10. Elbasan B. “Pediatride Ortopedik Vakalarda Rehabilitasyon” konulu konferans, II. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Gaziantep, 2012.
 11. Elbasan B. “Bilgilerimizi Hatırlayalım: Temelsiz Bina Olmaz” konulu panelde “Ayak ayak bileğinde dinamik kontrol-Gastro-Soleus Kompleksi” konusu ile panelist, IV. Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Ankara, 2013.
 12. Elbasan B. Diyabet Parlamentosu Platformu, 20 Nisan 2013, ANTALYA
 13. Elbasan B. “Ortez: Önermesi kolay, seçmesi zor” konulu panelde “Ortezim ne kadar doğru” konusu ile panelist, IV. Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Ankara, 2013.
 14. Elbasan B. “Tartışmalı oturum/Çapraz ateş: Her soru serbest” konulu oturumda panelist, IV. Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Ankara, 2013.
 15. Elbasan B. “Gelişimsel Kalça Displazisi’nde Güncel Tedavi Yaklaşımları” konulu panelde “Gelişimsel Kalça Displazisi’nde Fizyoterapi” konusuyla panelist, Turgut Özal Üniversitesi, Ankara, 2013.
 16. Elbasan B. “Meslek Kanunu ve Fizyoterapistlerden Beklenenler” konulu panelde panelist, I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi, Ankara, 2013.
 17. Elbasan B. “Serebral Pasli’de Güncel Yaklaşımlar” konulu panelde “Serebral Palsi’de İnvaziv Girişimler sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” konusu ile panelist, IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 2013.
 18. Elbasan B. Riskli Bebeklerde Erken Müdahale konulu panelde “Riskli Bebeklerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” konusunda panelist, I. Gazi Fizyoterapi Günleri, ANKARA, 2013.
 19. Elbasan B. “Serebral Pasli’de Güncel Yaklaşımlar” konulu panelde “Serebral Palsi’de İnvaziv Girişimler sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” konusu ile panelist, IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 2013. 
 1. Elbasan B.Pediatrik Ortopedide Serebral Palsi’ye Yaklaşım” konulu panelde “Serebral Palsi’li Hastaya Fizyoterapi Yaklaşımı” konusunda panelist, Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, 2013. 
 1. Elbasan B. “Pediatrik hastalarda spastisite ve tedavi yaklaşımları” konulu panelde konuşmacı, 2. Fizyoterapi –Ortopedi Ortak Sempozyumu, Antalya, 2014. 
 1. Elbasan B. “Güncel Fizyoterapi Yaklaşımları” konulu panelde “Hedef Odaklı Tedavi” konusu ile panelist, V. Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Ankara, 2014. 
 1. Elbasan B. “Spina Bifida’lı Çocuklarda Ortopedik Tedavi ve Rehabilitasyon” konulu panelde “Fizyoterapist ve Ergoterapist Yaklaşımı” konusu ile panelist, VI. Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Ankara, 2015. 
 1. Elbasan B. Pediatrik hastalarda spastisite ve tedavi yaklaşımları” konulu panelde “Serebral Palsi’de İnvaziv Girişimler sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” konusu ile panelist, Ulusal Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, 2015.
 1. Elbasan B. “Romatizmal Hastalıklarda Multidisipliner Yaklaşımın Önemi” konulu panelde panelist, I. Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 5/6.10.2015.
 1. Elbasan B. “Riskli bebeklerde erken fizyoterapi rehabilitasyon” konulu panelde panelist, 6. Uluslararası Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 26-27 Şubat 2016, İstanbul.
 1. Elbasan B. “Riskli bebeklerde erken fizyoterapi rehabilitasyon” konulu panelde panelist, 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO 2016), 31 Mart-3 Nisan 2016, Eskişehir.
 1. Elbasan B. “Serebral palsi’de kas kuvvetlendirme”. XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 21 – 24 Nisan 2016, Dalaman Hilton, Muğla.

 

F6. ULUSAL KONGRELERDE YAPILAN OTURUM BAŞKANLIKLARI

 1. Elbasan B. “Serebral Palsi’li Çocuklarda Fonksiyon için Ortezleme-ICF Sınıflaması-Serebral Palsi’li Çocuklarda Oral Motor Problemler ve Rehabilitasyonu” panelde oturum başkanı, 1. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2009.
 2. Elbasan B. “Değişen Dünya için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” konulu panelde moderatör, Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2011.
 3. Elbasan B. “Multiple Skleroz Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar-Ayna Terapisi-Pediatrik Nörolojik Sorunlarda Pulmoner Rehabilitasyon” konulu panelde oturum başkanı, Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Nevşehir, 2012.
 4. Elbasan B. “Güncel Diyabet Tedavisi” konulu panelde oturum başkanı, 1. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi, İzmir, 2011.
 5. Elbasan B. “Okullarda Ruh Sağlığı ve Toplumsal Katılım” konulu çalıştayda moderator, Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2013.
 6. Elbasan B. “Sağlık Bilimleri Eğitimi ve Kariyer Olanakları” konulu panelde oturum başkanı, Uluslararası Kardiyometabolik Sendrom Doğu Akdeniz Kongresi” , Kıbrıs, 2014.
 7. Elbasan B. “Fizyoterapi modaliteleri” konulu panelde oturum başkanı, 2. Fizyoterapi –Ortopedi Ortak Sempozyumu, Antalya, 2014.
 8. Elbasan B. “Sözel Bildirim Sunumları” konulu panelde oturum başkanı, 2. 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, 2014.
 9. Elbasan B. “Fizyoterapi kanun ve yönetmeliğinde son durum” konulu panelde oturum başkanı, 2. Fizyoterapi –Ortopedi Ortak Sempozyumu, Antalya, 2014.
 10. Elbasan B. “Down Sendromunda Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon” konulu panelde oturum başkanı, 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2015.

 

F7. ATIFLAR

 1. Caffarelli C,Santamaria FVottero ABernascon S. ‘Progress in Pediatrics in 2012: Choices in allergy, endocrinology, gastroenterology, hematology, infectious diseases, neurology, nutrition and respiratory tract illnessesItalian Journal of Pediatrics, 2013;39 (1): 26.
 2. Baker JP, Baker CD. ‘Osteopathic manipulative treatment for Lyme disease-induced Bell’s palsy: A case study’, AAJOurnal, 2013;23 (1): Volume 23, 12-15.

 

Atıf Alan Yayın: Elbasan B, Kayıhan H,  Duzgun I. ‘Sensory integration and activities of daily living in children with developmental coordination disorder.’ Ital J Pediatr, 2012;38(14).

 1. Caffarelli C,Santamaria FVottero ABernasconi S. ‘Progress in Pediatrics in 2012: Choices in allergy, endocrinology, gastroenterology, hematology, infectious diseases, neurology, nutrition and respiratory tract illnessesItalian Journal of Pediatrics, 2013;39(1):26.
 2. Penafortes JTS,Guimarães FSMoço VJRAlmeida VPDias RFLopes AJ. Associação entre postura, função pulmonar e capacidade funcional na fibrose quística | [Association among posture, lung function and functional capacity in cystic fibrosis] Revista Portuguesa de Pneumologia, 2013;19(1):1-6.
 3. Mely L,Peron N. ‘Revue de la littérature – Quoi de neuf en réhabilitation pédiatrique? [Review of the literature – What’s new in paediatric rehabilitation?]Revue des Maladies Respiratoires Actualites, 2012 4 (4) , pp. 313-315.
 4. Alessandra Scaparrotta, Marina Attanasi, Sabrina Di Pillo, Francesco Chiarelli. Pediatric Lower Respiratory Infections’, Published by OMICS Group eBooks, 11/2013.

Atıf Alan Yayın: Elbasan BTunali NDuzgun IOzcelik U. ‘Effects of chest physiotherapy and aerobic exercise training on physical fitness in young children with cystic fibrosis.’ Ital J Pediatr, 2012 Jan 10;38(1):2.

F8. YURTDIŞI ÇALIŞMALARI

 1. Katholic University of Leuven, University Hospital Pellenberg/Leuven, Research Group for Neuromotor Rehabilitation’da gözlemci, Josse De Cat Pt Msc – G. Molenaers, MD, Prof, 23-27 Ekim 2013.

F9. ULUSLAR ARASI KURSLARA KATILIM  

 • Bobath Terapi Kursu (EBTA), 16-20 Şubat 2004, ANKARA.
 • Serebral Paralizi’li Çocuklarda Yardımcı Ayak Destekleri ve Dinamik Ortezler, 11-13 Haziran 2004, İSTANBUL.
 • İleri Düzey Terapatik Egzersiz Kursu, 18-21 Kasım 2004, İSTANBUL.
 • Nörolojik Etkilenimli Hastalarda Yürüyüş Değerlendirmesi ve Sonuçlarına Göre Tedavi Programının Oluşturulması, 22-23 Nisan 2005, ANKARA.
 • Pediatrik Rehabilitasyonda Değerlendirme, NDTA, 1-2 Ekim 2005, ANKARA.
 • Pediatrik Rehabilitasyonda Elektroterapi Uygulamaları, 15-16 Ekim 2005, ANKARA.
 • Lumbal Bölge Mobilizasyonu ve Terapatik Egzersizler, 18-20 Kasım 2005, ANKARA.
 • International Certified Adult Bobath Course I, 15-22 Nisan 2006,
 • Normal Motor Gelişim, NDTA, 05-08 Mayıs 2006, ANKARA.
 • Nöromobilizasyon Kursu, 30 Haziran-2 Temmuz 2006, ANKARA.
 • Mulligan Mobilizasyon Kursu, A-B Kursu, 7-9 Temmuz 2006, ANKARA.
 • Serebral Palsi’li Çocuklarda Uygulamalı Ortezleme Yaklaşımları, 30 Eylül-1/2 Ekim 2006, ANKARA.
 • Mulligan Mobilizasyon Kursu, C Kursu, 8-10 Aralık 2006, ANKARA.
 • GMFM Sertifika Kursu, 20-21 Ocak 2007,
 • Analysis and Handling Skills in Pediatric Rehabilitation, 16-18 Şubat 2007, ANKARA.
 • Orthotics and Lower Extremity Biomechanics in Pediatric Rehabilitation, 21-22 Nisan 2007, İSTANBUL.
 • Serebral Paralizi’li Çocuklarda Uygulamalı Ortezleme ve Seri Alçılama, 7-9 Aralık 2007,
 • PNF Basıc Course, 25-29 Mart 2008-14 Nisan 2008, ANKARA.
 • Mulligan Mobilizasyon Konsepti Refreshment Kursu, 26 Eylül 2008, HOLLANDA.
 • Serebral Palsi’de Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 2008, ANKARA.
 • BAYLEY III Bebekler ve Çocuklar için Gelişim Ölçeği Kursu, 16-17 Ekim 2009, ANKARA.
 • Introduction to Assessment and Treatment of Cerebral Palsy-The Bobath Concept Kursu, 7-10 Mayıs 2010, İSTANBUL.
 • Rehabilitation of the Upper Extremity of the Hemiparetic Patient, 6-8 Kasım 2010, ANKARA.
 • Workshop on Direct Access, WCPT, 29 Mayıs 2010, BERLİN.
 • Refleksoloji Kursu, 12-14 Mart 2010,
 • Prechtl´s Method on the Qualitative Assessment of General Movements, 24-27 Şubat 2011, ANKARA.
 • Prechtl´s Method on the Qualitative Assessment of General Movements (Advance), 25-28 Şubat 2013, ANKARA.
 • Orthotics and Lower Extremity Biomechanics in Pediatric Rehabilitation, 26-28 Nisan 2013, İSTANBUL.
 • Denge ve Yürüme Problemlerinde Doğru Yaklaşım: Fonksiyonel Değerlendirme ve Rehabilitasyon Yaklaşımları, 25 Mayıs 2013, İSTANBUL.
 • Workshop on the role of private institutions in special education, 4-5 Temmuz 2013, ANKARA.

f10. ULUSAL KurslarA KATILIM

 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi Kursu, Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Nöroloji ABD, 2001, ANKARA.
 • Pediatrik Rehabilitasyonda Farklı Yaklaşımlar, 5 Mart 2006, İSTANBUL.
 • Üst Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu, 1-4 Haziran 2006/23-24 Eylül 2006, ANKARA.
 • Duyusal Bütünleme Terapisinin Nörobiyolojik Temeli, 1-2 Nisan 2007, ANKARA.
 • Pilates Egzersizleri-I, 9-10 Haziran 2007, ANKARA.
 • Top ve Theraband ile Pilates Egzersizleri, 12-13 Nisan 2008, ANKARA.
 • Bobath Terapistleri Toplantısı, 6-8 Kasım 2009, İZMİR.
 • Duyu Bütünleme Tedavisi I, 17-19 Nisan 2009, İSTANBUL.
 • Pelvik Tabanın Gebelik ve Doğumda Korunması, 23-25 Eylül 2010, İSTANBUL.
 • Pilates Antrenörlük Kursu, 27 Eylül-2 Ekim 2010, ANKARA.
 • Salya Problemleri ve Tedavisi (Drooling) Kursu, 6-8 Aralık 2012, ANKARA.
 • Down Sendromlular Çalıştayı, 20 Mart 2013, ANKARA.
 • Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesi, Proje Tanıtımı ve Soru Formu Geliştirme Çalıştayı, 13-15 Mayıs 2013, ANKARA.
 • Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesini Etkileyen Durumların ve Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi, 27-31 Mayıs 2013, GAZİANTEP.

 F11. ULUSLARARASI KONGRELERE KATILIM

 • WCPT-ER Genel Kurul Toplantısı, 27-29 Mayıs 2010, BERLİN.
 • WCPT Congress 2011, 20-23 Haziran 2011, HOLLANDA.
 • WCPT-ER Genel Kurul Toplantısı, 17-19 Mayıs 2012, MALTA.
 • 3rd European Congress on Physiotherapy Education, 8-9 Kasım 2012, VİYANA.
 • European Conference on Evidence Based Aquatic Therapy, 21-23 Mart 2013, İZMİR.
 • Uluslararası Kardiyometabolik Sendrom Doğu Akdeniz Kongresi, 5-7 Kasım 2014, KIBRIS.

 

 • WCPT-ER Genel Kurul Toplantısı, 28-29 April 2015, SİNGAPUR.
 • WCPT Congress 2015, 1-4 May 2015, SİNGAPUR.
 • Caring for people with disabilities and older people: challenges, opportunities and (mobile/online) training solutions. Final event M-CARE project (Mobile Training for Home and Health Caregiver For People with Disabilities and Older People – 539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) on 1 December 2015, Brussels, Belgium.
 • 9th World Congress for Neurorehabilitation (WCNR 2016), Philadelphia, USA- May 10-13, 2016.

 

F12. ULUSAL KONGERLERE KATILIM

 • Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 22-25 Ekim 1998, ANTALYA.
 • Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 11-12 Kasım 2002, ANKARA.
 • Serebral Palsi’de Multidisipliner Yaklaşım, 8 Nisan 2006, ANKARA.
 • Uluslararası Katılımlı Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, İSTANBUL.
 • Bobath Semineri, 15-18 Ocak 2007, ANKARA.
 • CP’de Multidisipliner Yaklaşımlar ve Güncel Gelişmeler, 21 Şubat 2007, ANKARA.
 • Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-6 Mayıs 2007, ANKARA
 • Ulusal Bobath Terapistleri Toplantısı, 17-18 Mayıs 2008, ANTALYA.
 • Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 8-10 Ekim 2009, İSTANBUL.
 • Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, İZMİR.
 • Antakya Fizyoterapi Günleri, 20 Kasım 2009, HATAY.
 • Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, HATAY.
 • Ulusal Bobath Terapistleri Kongresi, 12-14 Kasım 2010, ANKARA.
 • Yıl Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 7-9 Nisan 2011, ANKARA.
 • Serebral Palsi’de Güncel Fizyoterapi Yaklaşımları, 17 Nisan 2011, KONYA.
 • Fizyoterapi Öğrenci Platformu (FÖP) Kongresi, 6-8 Mayıs 2011, İZMİR.
 • Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İSTANBUL.
 • Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 24-27 Mayıs 2011, NEVŞEHİR.
 • Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 7-9 Ekim 2011, İSTANBUL.
 • Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21 Ekim 2011, İSTANBUL.
 • UlusalDiyabette Fizyoterapi Kongresi, 23-25 Aralık 2011, İZMİR.
 • Rıdvan Ege ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Serebral Palsi’li Çocuklarda Ortez Tedavisi: Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler, 3 Mart 2012, ANKARA.
 • Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012, NEVŞEHİR.
 • Antakya Fizyoterapi Günleri, 10-12 Mayıs 2012, HATAY.
 • Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, 23-26 Mayıs 2012, GAZİANTEP.
 • Diyabet Parlamentosu, 14 Kasım 2012, ANKARA.
 • Yutma Bozuklukları Kongresi, 6-8 Aralık 2012, ANKARA.
 • Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 23 Şubat 2013, ANKARA.
 • Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi, 13-15 Nisan 2013, ANKARA.
 • Ulusal Diyabet Kongresi, 17-21 Nisan 2013, ANTALYA.
 • Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, DENİZLİ.
 • Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, ANKARA.
 • Rıdvan Ege ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Serebral Palsi’de Üst Ekstremite Sorunları, 29 Mart 2014, ANKARA.
 • Fizyoterapi –Ortopedi Ortak Sempozyumu, 12-16 Kasım 2014, ANTALYA.
 • Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 2014, ANKARA.
 • Rıdvan Ege ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Serebral Palsi’de Üst Ekstremite Sorunları, 20 Şubat 2015, ANKARA.
 • Ulusal Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, 20-24 Mayıs 2015, BOLU.
 • Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Ekim 2015, Ankara.
 • Uluslararası Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 26-27 Şubat 2016, İstanbul.
 • Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale

Kongresi (UDEMKO 2016), 31 Mart-3 Nisan 2016, Eskişehir.

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 21 – 24 Nisan 2016, Dalaman Hilton, Muğla

Bülent Elbasan tarafından verilen eğitimler